Setter agendaen – utarbeider trendrapport om Matnasjonen Norge

Lanseres på Åpningskonferansen på SMAK 2020:
En helt ny trendrapport skal sette tonen under åpningskonferansen 3. mars på SMAK 2020. Målet er å avdekke hva som vil prege utviklingen av Norge som matnasjon inn i det neste tiåret.

 PÅMELDING ÅPNINGSKONFERANSEN 

Rapporten kommer i stand gjennom et samarbeid mellom NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd og SMAK 2020 – og utarbeides av analysebyrået Opinion som uavhengig tredjepart.

Arbeidet med rapporten er godt i gang – og planen er at den presenteres og overrekkes til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og Fiskeri- og sjømatminister Harald-Tom Nesvik under åpningskonferansen Sammen bygger vi Matnasjonen Norge. I tillegg vil alle som melder seg på konferansen få et eget eksemplar av rapporten.

Bidra til regjeringens visjon
-Vi håper statsrådene vil ta med seg denne rapporten som en viktig del av det videre arbeidet med regjeringens visjon om å etablere «Matnasjonen Norge 2030», sier prosjektleder Torill Engelberg i SMAK 2020.

Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug er partner og kreativ leder i Opinion. Han forteller at Matnasjonen Norge primært er kjent for natur, kvalitet, renhet, gode og trygge råvarer og kokker i verdensklasse:

-Vi kommer til å gjøre en innledende analyse av om dette fortsatt vil appellere like sterkt til gjester og forbrukere fremover.
-Et av spørsmålene vi bør kunne svare opp, er om endringer på områder som teknologi, klimaendringer, globalisering, helse og befolkning skaper nye trender vi må tilpasse oss, sier han.

Trendbildet fremover
Frem til nå har styringsgruppen jobbet med å stille de gode spørsmålene. Nå kommer vi til å bruke tiden frem mot lanseringen til å hente frem relevant innsikt om trendbildet, slik at vi kan danne et realistisk bilde av hva som faktisk kan og vil skje de neste ti årene.

-Målet er å bli klokere på hvordan Matnasjonen Norge kan utvikle de produktene og opplevelsene folk vil ha i 2030, sier Nyhaug.

 PÅMELDING ÅPNINGSKONFERANSEN 

Mer om Åpningskonferansen ››

Share this: