Tall & fakta

SMAK 2017 hadde:

389 utstillere

29 471 besøkende

6750 besøkende til området Øl, vin & brennevin

40 inspirasjonsforedrag og fagseminar

11 konkurranser og mesterskap

1380 feststemte deltakere på åpningsparty

 

 

Share this: